ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 7 (H-0860/98) του John McCARTIN προς το Συμβούλ ο. Κόστος οχημάτων και ασφάλισης οχημάτων στην Ιρλανδία