Mål C-801/19: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 17 december 2020 (begäran om förhandsavgörande från Upravni sud u Zagrebu – Kroatien) – FRANCK d.d. Zagreb mot Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Begäran om förhandsavgörande – Mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Undantag från skatteplikt – Artikel 135.1 b och d – Begreppen ”Beviljande av krediter” och ”andra överlåtbara skuldebrev” – Komplicerade transaktioner – Huvudsaklig tjänst – Tillhandahållande av medel mot ersättning – Överföring av en växel till ett factoringföretag och av erhållna pengar till utställaren av växeln)