Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 11ης Μαρτίου 2020.