EMP Ühiskomitee otsus nr 60/2008, 6. juuni 2008 , millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)