ETA:n sekakomitean päätös N:o 296/2014, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2015/2163]