Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/706 z dnia 26 maja 2020 r. zmieniające po raz 314. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida