Věc T-564/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. května 2020 – Lozano Arana a další v. EUIPO – Coltejer (LIBERTADOR) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Slovní ochranná známka Evropské unie LIBERTADOR – Řádné užívání ochranné známky – Článek 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001 – Právo být vyslechnut – Článek 94 nařízení 2017/1001 – Řádné oznámení – Článek 60 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 [nyní článek 60 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625] – Nepředložení důkazů o řádném užívání před uplynutím stanovené lhůty – Článek 19 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci 2017/1430 (nyní čl. 19 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci 2018/625“)