Skriftlig fråga E-5911/10 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) till kommissionen. Handelsstöd