Rättelse till Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( EUT C 50 av den 21.2.2014 )