Kommissionens förordning (EG) nr 2601/97 av den 17 december 1997 om införandet av en reserv för att undvika fall av alltför stor stränghet under 1998 i enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EEG) nr 404/93