Sag F-94/09: Kendelse afsagt af Personaleretten (Anden Afdeling) den 5. maj 2010 — Nikolchov mod Kommissionen