asia T-491/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 24.9.2019 – Opere Pie d’Onigo v. komissio (Kumoamiskanne – Valtiontuet – Italian käyttöön ottama tukiohjelma tiettyjen terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien hyväksi – Äitiysvapaasta tai huollettavina olevien perheenjäsenten avustamisesta johtuviin poissaoloihin liittyvät kustannukset – Valtion yksityisille yrityksille suorittamat maksut – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Epäedulliseen kilpailutilanteeseen asettamisesta johtuva virhe – Toimi ei koske kantajaa suoraan – Tutkimatta jättäminen)