Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 24/15