Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10105 – FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2021/C 24/15