Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 24/15