Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2021/C 24/15