Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10105 — FSN Capital/Obton Invest/Obton Group) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 24/15