Skriftlig fråga E-5434/10 Mara Bizzotto (EFD) till kommissionen. Konsekvenserna för de spanska offentliga finanserna av avvisandet av förslaget om ändring av direktiv 2002/15/EG