Decizia (UE) 2015/155 a Consiliului din 27 ianuarie 2015 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului pentru comerțul cu mărfuri instituit prin Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea regulilor privind administrarea contingentelor tarifare