Komisijas Regula (EK) Nr. 238/2009 ( 2009. gada 19. marts ), ar ko nosaka maksimālo sviesta iepirkuma cenu pirmajā individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar konkursa procedūru, kas izsludināta ar Regulu (EK) Nr. 186/2009