Yttrande från Europeiska regionkommittén – Meddelandet En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi