Írásbeli kérdés P-7041/08 előterjesztette: David Hammerstein (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Tarifa új kikötőjének környezeti hatásai