Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/86 z 22. januára 2021, ktorým sa Litovskej republike povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty