Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016.