Euroopan Parlamentin Puhemiehistön Päätös, tehty 16. joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden muuttamisesta 2020/C 444/01