Utkast till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 246/2018 av den 5 december 2018 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet [2019/340]