Mål T-790/17: Tribunalens dom av den 20 november 2018 – St. Andrews Links mot EUIPO (ST ANDREWS) (EU-varumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ST ANDREWS — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Geografiskt ursprung — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (numera artikel 7.1 c i förordning (EU) 2017/1001)