Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1980 tas-26 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f’dak li għandu x’jaqsam mal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd