Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1980 2019 m. lapkričio 26 d. kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95