Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1980 на Комисията от 26 ноември 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин