Skriftlig fråga E-1774/10 från Anne Delvaux (PPE) till kommissionen. Skydd och sociala rättigheter för arbetstagare vid adoptionsledighet