Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1117 af 22. juni 2017 om fastsættelse af de mængder, der skal overføres til mængden for delperioden 1. oktober til 31. december 2017 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg, ægprodukter og albuminer med oprindelse i Ukraine, der er åbnet ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077