Решение (ОВППС) 2019/615 на Съвета от 15 април 2019 година относно подкрепата на Съюза за дейностите, предшестващи Конференцията за преглед на страните по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г.