Věc T-133/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – Off-White v. EUIPO (OFF-WHITE) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie OFF-WHITE – Částečné zamítnutí přihlášky k zápisu – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Název barvy – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001“)