Asia C-189/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 4.4.2016 – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck v. Pensionsmyndigheten