Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Cour du travail de Bruxelles (fjärde avdelningen) av den 11 december 1996 i målet mellan å ena sidan Europièces SA och å andra sidan Wilfried Sanders och Automotive Industries Holding Company SA (Mål C-399/96)