Kohtuasi T-670/13 P: Euroopa Komisjoni 18. detsembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 23. oktoobri 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas F-93/12: D’Agostino versus komisjon