Skriftlig fråga E-3512/10 från Ingeborg Gräßle (PPE) till kommissionen. Kommissionens betalningstransaktioner