Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Rolul grupurilor consultative interne în monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor de liber schimb” [aviz exploratoriu la solicitarea Parlamentului European]