Kommissionens yttrande av den 4 december 2017 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från nedmonteringen av reaktor 1 och 2 i Oskarshamns kärnkraftverk i Sverige$