Avizul Comisiei din 4 decembrie 2017 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate din dezafectarea reactoarelor 1 și 2 ale centralei nucleare Oskarshamn din Suedia$