2017 m. gruodžio 4 d. Komisijos nuomonė dėl radioaktyviųjų atliekų, sukauptų išmontuojant Švedijoje esančios Oskašhamno atominės elektrinės 1 ir 2 reaktorius, šalinimo plano$