Komission lausunto, annettu 4 päivänä joulukuuta 2017, Ruotsissa sijaitsevan Oskarshamnin ydinvoimalan reaktoreiden 1 ja 2 purkamisesta syntyvän radioaktiivisen jätteen hävittämissuunnitelmasta$