Komisjoni arvamus, 4. detsember 2017, Rootsis Oskarshamnis asuva tuumaelektrijaama reaktorite 1 ja 2 demonteerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta$