Udtalelse fra Kommissionen af 4. december 2017 om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra demontering af reaktor 1 og 2 i Oskarshamn-kernekraftværket, der befinder sig i Sverige$