Απόφαση (ΕΕ) 2016/948 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16)