Skriftlig fråga E-9899/10 David Martin (S&D) till kommissionen. Europeisk ram för marknadskontroll