Zadeva T-78/08: Tožba, vložena 18. februarja 2008 – Baldesberger proti UUNT (oblika pincete)