Stališče Sveta (EU) št. 20/2016 v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture Sprejeto s strani Sveta dne 17. oktobra 2016 (Besedilo velja za EGP )