A Tanács (EU) 20/2016 álláspontja első olvasatban a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel A Tanács által 2016. október 17-én elfogadva (EGT-vonatkozású szöveg )